تمرینات (تهران) و (قزوین)

تمرینات باشگاه در تهران رده نوجوانان وجوانان جهت حضور در مسابقات کشوری :

شنبه ها ساعت ۱۷ و دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۵ در زمین خوراکیان

بازیکنان با سابقه از امکانات ویژه ای جهت نقل و انتقال برخوردار می باشند.

تمرینات باشگاه در قزوین :

روز های یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه در زمین شهید رجایی . ساعت ۱۷ الی ۲۰ 

در تلگرام با ما باشید: penfcir@