ترم بهاره 1398

 

⬅️تمرینات ترم بهاره باشگاه پرسپولیس نوین ( استان قزوین)

یکشنبه ها      ساعت    16:30 الی 18          سالن شهید بابایی

سه شنبه ها    ساعت   16:30 الی 18       سالن شهید بابایی

جمعهها       ساعت     17 الی 18:30     سالن رجایی

 

در تلگرام با ما باشید: penfcir@