⚽️تست های بزرگسالان

حضور صد و بیست بازیکن در تست های بزرگسالان تیم پرسپولیس نوین طی دو روز تستگیری

????علی حاجیلو سرمربی تیم پرسپولیس نوین گفت: طی دو روز از ۱۲۰ بازیکن تست‌گیری به عمل آمد سعی کردیم کسانی که به حالت استاندارد نزدیک هستند را انتخاب کنیم و سپس بار دیگر از آنان تست می‌گیریم معمولا نفرات تستی از نظر بدنی در شرایط خوبی قرار ندارند؛ از این رو استانداردهایی غیر از شرایط بدنی را  مدنظر قرار دادیم.

 

می‌خواهیم حق کسی ضایع نشود و حتی فردی که قبول نشده نیز به آینده امیدوار باشد. همچنین بازیکنان تستی از سراسر ایران می‌توانند در تست‌گیری شرکت کنند  زمان خوبی برای آماده سازی تیم بزرگسالان مانده است و از طرفی حدود نصف بازیکنان از تیم جدا شدند و به تیمهای بالاتر انتقال پیدا کردند که به دنبال هماهنگ کردن نفرات انتخابی و آماده‌سازی تیم برای مسابقات هستیم تعدادی از بازیکنان خواستار دادن پول و بازی در لیگ ۳ و ۲ بودند که خاطر نشان میشوم بعد از مراحل کامل تستگیری به صورت قانونی حداقل ۷ بازیکن اسپانسرشیب میگیریم و روز دوشنبه تستگیری بزرگسالان نداریم .

 

 

در تلگرام با ما باشید: penfcir@