اخبار و اطلاعات

آکادمی تخصصی پرسپولیس

🔻پیشرفت تضمینی 🔹هدف ما پرورش استعداد و معرفی آنها به فوتبال کشور هست 🔻با مدیریت و مربیگری علی حاجیلو 🔹دارای مدر