تورنمنت در کشور اسپانیا برای بازیکنان پرسپولیس نوین

توجه توجه

فرصت استثنائي ديگر براي تمامی بازیکنانی که عضو باشگاه پرسپولیس نوین میشوند اينبار در كشور اسپانيا شهر بارسلونا🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸

باعث افتخار است مدیریت باشگاه پرسپولیس نوین ضمن آگاهی دادن به بازیکنان و بعد از تجارب موفق در تورنمنت هاي مختلف بين المللي اين بار قصد دارد در اواخر اسفند به مدت ٨ روز و در شهر بارسلوناي اسپانيا در كمپي مجهز و شركت در تورنومنت چهار جانبه خدمتي ديگر به استعدادهاي ايراني انجام دهد

🔴🔴لازم به ذكر است اين مسابقات مختص رده سني زير ١۸ سال است.🔴🔴

مكان:
تهران _خیابان استادمعین-خیابان دامپزشکی-کوچه حیدریان ورزشگاه خوراکیان

🔴علاقمنداني كه شرايط خروج از كشور و همچنين سطح فني مناسبي دارند ميتوانند در اين تست شركت كنند

شماره هاي تماس:09123816159