فراخوان بزرگ لیگ دو و سه

تستگیری

⚡️خریداری سهمیه شهرستان   ⚽️  باشگاه فوتبال پرسپولیس نوین

فصل جدید سال 98 و99

 

لیگ سه کشوری بزرگسالان و لیگ دو بزرگسالان شراکتی

لیگ دسته دوم تهران، رده امید سال ۹۹

رده‌ی جوانان لیگ یک و امید سهمیه

باشگاهفوتبالپرسپولیس نوین

مربی دروازه‌بانان   آقای حسین مجاوری

زمان:    شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

ایستگاه مترو استادمعین خیابان دامپزشکی کوچه حیدریان زمین خوراکیان

بدلیل ازدحام بازیکنان، مشخصات کامل و سوابق فوتبالی خود را فقط از طریق تلگرام  ۲۴ ساعته، جهت هماهنگی در تست ارسال نمایید.

شمارهتماس    09123816159

کانالباشگاه:       https://t.me/penfcir

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری