نقل و انتقالات

بازیکنان ۱۹ تا ۲۲ سال که سابقه در لیگ ۲ و ۱  بزرگسالان دارند و حداقل ۷۰ درصد بازیهارو در ترکیب بودند و یا سابقه ملی دارند و تمایل دارند در لیگ ۳ ، ۲ و ۱ بزرگسالان کشور بازی کنند به بنده از طریق تلگرام پیام دهند.

۰۹۱۲۳۸۱۶۱۵۹

 

Attachment