تست فوتبال در ترکیه 1400

🇮🇷🇹🇷👈⚽️تست فوتبال☝️☝️تست فوتبال
👈در ترکیه .turkiy باشگاه بارسلونا در کشور ترکیه برگزار میکند.
سنین ۱۰تا۱۸سال
بمدت۳روز
🌷۱۵اریبهشت تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۹۱۲۳۸۱۶۱۵۹
مدارک
👈پاسپورت
👈عکس۳در۴ ۲قطعه
👈رضایتنامه محضری
👈گواهی پزشکی وخوداظهاری تست کرونا
👈هزینه مسافرت